Коронавирусът – повод за промяна

Мили хора, дойдоха трудни времена, в които отново сме разединени. Коронавирус, пандемия, карантина!!! Тревожността ни завладява – бавно и сигурно. Информация има много, но е в полюсите от “нищо различно от обикновен грип” до “катастрофа – краят на една цивилизация”. Всеки от нас е изправен пред избор в какво да вярва и какви мерки да…